Övrigt

  • Toppriser i Karlstad Open delas enligt Hort-systemet. Det innebär i korthet att priser inte delas helt lika efter särskiljning.
  • Arrangören förbehåller sig rätten att ej utbetala prispengar vid misstanke om att spelare brutit mot FIDEs anti-cheating regulations till dess en ev. incident är utredd av FIDEs fair-play-commision.
  • Prispengar utbetalas endast via bank, arrangören har ingen kontanthantering.