Enkätsammanställning (2022)

Enkätsammanställning (2022)

Hej schackvänner!

Tack för att ni ställde upp på Karlstad Open 2022. Det blev till slut 72 deltagare i Karlstad Open och
21 i Junior Open. Vi hade hoppats på några fler, men det är ett stort utbud runt jul- och
nyårshelgerna.
Vi införde några nyheter för 2022 och vi var väldigt intresserade av att höra hur mottagandet blev.
Här kommer så det utlovade resultatet av enkäten.
Nyheterna med några reflektioner var:

 1. Byte av hotell till det centralt placerade Elite Stadshotellet Karlstad. Spellokalen fick mycket
  gott betyg. Hemmaspelarna var inte lika positiva till den centrala placeringen som våra mer
  långväga gäster. Ganska naturligt. Det är lite bökigare med parkering i central Karlstad i
  jämförelse med vår tidigare spellokal på Hotel Gustaf Fröding.
 2. Spelsystem 3-1-0 med remiförbud innan drag 31 i sista ronden. Väldigt olika åsikter! Betyg
  3,4 av 5. I enkäten gav denna fråga den största spridningen. KO 2019 användes 1-0,5-0 och
  utan förbud mot remianbud. Antalet remier blev 22 % både i KO2019 och KO 2022!
  Det blev dock färre remier på de högsta borden 2022 (4) jämfört med 2019 (8). Förbudet mot
  remianbud tycks ha fungerat.
  Det är svårt att dra några verkliga slutsatser av en enda turnering. Fler turneringar med nya
  spelsystem behöver genomföras för att få en bättre utvärdering.
 3. After Chess med musik och intervjuer av Tomas Ernst och en beskrivning av Tolita SK:s
  fostran av två blivande Sverigemästare. Självkritiskt så borde vi marknadsfört aktiviteten,
  tyvärr blev det ganska få deltagare. Det kan finnas andra orsaker också t.ex. trötthet efter två
  tuffa ronder under dagen.
  Ett resultat gladde hos väldigt mycket. Funktionärsstaben fick 4,7 av 5 möjliga! Vi tackar så mycket
  för detta.
  Jag har bifogat enkäten i dess helhet. Vi får se om den ger några nya idéer inför KO 2023.

Vi ser fram emot att träffas igen nästa år! Välkomna tillbaka!

Med vänlig hälsning
Bengt Almgren