Korrekt ställning inför slutrond (2022)

Korrekt ställning inför slutrond (2022)

Sidan Chess-results kan inte hantera 3-1-0 systemet riktigt som det är tänkt, utan räknar 0-0,5-1. Därför stämmer inte poängen i korstabellen. Den korrekta ställningen inför sista ronden ser ut så här: