Hem

Välkommen till Karlstad och Karlstad Open!

  • Vaccinactionsbevis införs
    Vi anpassar turneringen efter rådande riktlinjer.

Efter ett uppehåll är vi nu tillbaka med en turnering som är bättre än någonsin. Turneringen flyttar till en central plats i Karlstad, Elite Stadshotellet.

Vi fortsätter i sann KO-anda att utveckla schacket genom att införa 3-1-0 regler. En helt ny snabbschackturnering för ungdomar lanseras, Karlstad Junior Open.

Vi verkar för mer jämställda startfält genom en satsning på damschack – de fem först anmälda damerna i respektive turnering betalar ingen startavgift.

Vid sidan av turneringen arrangerar Bishops Arms schackpub och som kronan på verket håller Lars Lerin-muséet Sandgrund öppet kvällstid den 28:e för KO-deltagare.